Osteopatia opiskelijatyönä

Osteopatia on hoitomuotona kokonaisvaltaista manuaalista terapiaa, jossa  huomioidaan hoidettavan henkilön kehon hermoston, neste-ja verenkierron lisäksi kaikki kudokset sekä tuki-ja liikuntaelimistön, unohtamatta biopsykososiaalista näkökulmaa. Hoito on hellävaraista, rytmistä ja asiakkaan kehoa kunnioittavaa.  Osteopatia perustuu vahvaan anatomian, fysiologian sekä biomekaniikan tuntemukseen.

MITÄ VASTAANOTOLLA SITTEN TAPAHTUU?

Ensimmäisen käynnin yhteydessä osteopaatti (opiskelija) tekee usein kattavan haastattelun, jossa käydään läpi mm. asiakkaan vaivoja ja oireita sekä yleistä terveydentilaa. Osteopaattia kiinnostaa myös menneet vaivat ja mahdolliset onnettomuudet, leikkaukset, lääkitykset ja muut käytetyt hoidot. Tarkoituksena on kartoittaa kokonaiskuvaa ja vaivan taustalla olevia tekijöitä. Osteopaatille asiakas on kokonaisuus, johon vaikuttaa kaikki menneestä nykyhetkeen. Osteopaatti kirjaa asiakkaan antamat tiedot potilastietoihin ja ne ovat aina luottamuksellisia.
 
Haastattelun jälkeen osteopaatti tutkii asiakkaan tämän tilanteen huomioiden. Tutkimuksen tarkoitus on saada lisää tietoa asiakkaan kehosta, jotta hoidosta saadaan räätälöityä asiakkaan tarpeiden mukainen. Tutkimuksessa korostuu tyypillisesti osteopaatin kehittynyt palpaatiokyky eli kudosten laadun ja liikkeen tunnusteleminen käsin. Tutkimusta varten osteopaatti saattaa pyytää asiakasta riisumaan osan päällysvaatteista.
 
Osteopaatti arvioi kehon terveyden sekä toiminnallisten häiriötilojen laatua ja käyttää osteopatian periaatteiden mukaisia toimintamalleja päätyäkseen osteopaattiseen työdiagnoosiin. Hän voi pyytää asiakasta tekemään yksinkertaisia liikkeitä tehdäkseen havaintoja kehon liikkuvuudesta ja toiminnasta. Osteopaateilla on vahva erotusdiagnostinen osaaminen ja heidät on koulutettu tunnistamaan lääkärin hoitoa vaativat tilat. Osteopaatit toimivat usein yhteistyössä muiden terveydenhuoltoalan ammattilaisten kanssa.
 
 Osteopaatilla on käytössä useita erilaisia hoitotekniikoita ja hoito voikin sisältää useita menetelmiä, joilla voidaan käsitellä mm. pehmytkudoksia, sidekudoksia tai niveliä. Hoidon aikana voidaan myös mobilisoida tuki- ja liikuntaelimistöä sekä vaikuttaa hellävaraisesti sisäelinten ja hermoston toimintaan. Osteopaatti voi tarpeen mukaan käyttää nivelmanipulaatiotekniikoita. Hoito muodostuu aina yksilöllisesti asiakkaan sen hetkisen tilanteen mukaan, joten hoitokerrat eivät välttämättä ole täysin samanlaisia keskenään. Asiakas voi hoitoonsa liittyen esittää osteopaatilleen kysymyksiä milloin tahansa hoidon aikana. Hoidon aikana asiakkaan on suositeltavaa olla joustavissa vaatteissa tai alusvaatteisillaan, käytetyistä hoitotavoista riippuen. Osteopaatti voi suositella harjoitteita, itsehoitotoimenpiteitä tai tarvittaessa myös muita terveydenhuollonpalveluita hyvinvoinnin tueksi.
 
Vaivan parantuminen tai oireiden väheneminen voi vaatia useamman hoitokerran. Osteopaatti seuraa asiakkaan paranemista jokaisella hoitokäynnillä ja hoitosuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Hoitosuunnitelmaa tehdessä huomioidaan asiakkaan yksilölliset tavoitteet hoidon suhteen. 
tex.lainattu osteopaattiliitto.fi/mitä odottaa osteopaatiltasi.
 
HISTORIAA JA PERUSPERIAATTEET.

Osteopatian on kehittänyt 1800-luvulla amerikkalainen lääkäri Andrew Taylor Still. Hänellä oli näkemys siitä että ihminen kehon, mielen ja hengen muodostava kokonaisuus ja keholla on kyky parantaa itse itsensä monistakin sairauksista, kunhan vain keho on tasapainossa eli  homeostaasissa. Osteopatiassa ihmistä ja hänen terveyttään pyritään tukemaan mahdollisimman laajasti ja keho/mieli nähdään kokonaisuutena. Eri elinjärjestelmät ovat riippuvaisia toisistaan ja häiriö yhdessä järjestelmässä voi aiheuttaa oireita myös toiseen järjestelmään, joten osteopaatin antama hoito voi keskittyä hyvinkin eri paikkaan kuin sinne missä kipu/vaiva on. 

Kehossa on tiettyjä itsesääteleviä mekanismeja ja luontainen pyrkimys parantaa itse itsensä. Tämä saattaa kuitenkin aiheuttaa kompensaatiota mikä toisaalta on hyvin luonnollinen tapa sopeutua epäsuotuisaan muutokseen. Joskus kuormitusta kuitenkin tulee liikaa jolloin kompensaatiokyky ylittyy ja kehoon voi tulla erilaisia oireita/kipuja. Osteopaattisella hoidolla tuetaan kehon kykyä ylläpitää terveyttä ja vahvistaa sopeutumiskykyä sekä immuniteettia.
 
”Anyone can find disease, but an ostepath’s job is to find health.”
A.T.Still